Hjemmesiden har fået nyt design

17.02.2021


Hjemmesiden har nu fået et nyt design, og er blevet opdateret og a'jourført.


Indholdet er tiltænkt som en generel information til alle som interesserer sig for radioer og motorcykler, og med et indhold af generel karakter.


Venneforeningens interne dialog og information vil forsat ske via mail, og som noget nyt - i en lukket Facebook gruppe. Adgang til gruppen er kun for foreningens medlemmer, og gyldig adgang er et medlemskab af Venneforeningen.


Det er bestyrelsens håb, at der vil blive taget godt imod det nye initiativ, og det fremadrettede foreningsliv fortsat må blomstre og inspirere til et godt kammeratskab.