Resume af overdragelsesdokumenter, ansættelseskontrakt og testamenter

 

Erik Nielsen

Ifølge overdragelsesdokument og ansættelseskontrakt fra ultimo 1976 overdrager Erik Nielsen vederlagsfrit 80 stk. veteranmotorcykler til Stubbekøbing Kommune. Heraf er de 40 urestaureret.


Stubbekøbing Kommune får den fulde dispositionsret, og kan sælge eller bytte enkelte eksemplarer mod at provenuet bruges på museet. Hvis kommunen skulle vælge ikke at udstille motorcyklerne, skal samlingen overdrages vederlagsfrit til Teknisk Museum i Helsingør eller anden institution, hvor samlingen er tilgængelig for offentligheden.


Ud over disse ejer Erik Nielsen fortsat en del motorcykler og reservedele. De opbevares dels på Egeskov Museum og dels hos Erik Nielsen privat i Karleby.


Samtidig med overdragelsesdokumentet er der i 1976 lavet et testamente hvor Erik Nielsen, ved sin forærer de personligt ejede motorcykler til kommunen. Kommunen køber herudover et mindre lager af dæk o.s.v. af Erik Nielsen.


Ifølge ansættelseskontrakten ansættes Erik Nielsen til at restaurere motorcykler 40 timer om ugen, bortset fra juni, juli, august og september. (Erik Nielsen vil fortsætte med sin virksomhed som bygningsmaler, hvor han så kan maler skoler o.s.v. i disse måneder).

Stubbekøbing kommune skal afholde udgifter til materialer og indkøb nødvendigt for restaureringsarbejdet. Arbejdet bliver fortsat hos Erik Nielsen i Karleby.


Kommunen betaler en mindre husleje for brug af Eriks lokaler. Erik Nielsen bliver ansat uopsigeligt i 15 år. Arbejdet omfatter foruden selve restaureringen også indkøbsrejser i Skandinavien til stumpemarkeder o.lign., som kommunen afholder udgifterne til.


Ifølge nyt testamente af 18/5 1998 testamenter Erik Nielsen til Motorcykel Museet i Stubbekøbing kr. 120.000,- til brug for indkøb af yderligere motorcykler der passer i samlingen. Museet får endvidere samling af værktøj til motorcykelreparation, herunder drejebænk, bore-slibemaskiner, skruestik samt alle kasser med bolte og reservedele. Endvidere skal Motorcykelmuseet have de motorcykler, komplette som ukomplette, der måtte tilhøre Erik Nielsen den dag han afgår ved døden.


Samling af motorcykelbøger, reparationshåndbøger og salgskataloger, skal ligeledes tilfalde motorcykelmuseet.

I testamentet er specificeret hvilke andre institutioner, foreninger, museer samt familie, der skal arve større og mindre beløb og effekter. Alt andet skal tilfalde motorcykelmuseet.


Motorcykelmuseet i Stubbekøbing åbnede den 4 juni 1977.


Erik Nielsen blev født 22. januar 1923 og dør ugift uden livsarvinger den 19. juli 2001 i en alder af 78 år.Benny Ahlburg

Indgået marts 1983 med Stubbekøbing Kommune.


I marts 1983 indgås en aftale med Stubbekøbing Kommune, hvor Benny Ahlburg vederlagsfrit overdrager hele sin samling mod, at den bliver udstillet og tilgængelig for offentligheden på Stubbekøbing Motorcykelmuseum.


Hvis Motorcykelmuseet ophører skal hele samlingen tilbageleveres vederlagsfrit.

 

                                                                                                                                                                      Jan Lund-Jørgensen 15.07.11 /10.07.15