Medlemskab


Prisen for medlemskab pr. år er:

 Alm. medlemskab  - 150 kr.
 Familie medlemskab (2 personer i husstanden)  - 200 kr.
 Klub & Forenings medlemskab - 250 kr


Kontingentet opkræves en gang årligt, og giver gratis adgang til Danmarks Motorcykel Museum samt Venneforeningens medlemsblad og aktiviteter.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sikkerhed

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt.


Dine oplysninger vil alene blive anvendt til de formål, de er indsamlet til og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere er relevant.


Oplysningerne bruges udelukkende til at identificere dig som medlem, og til at viderebringe dig oplysninger om klubbens aktiviteter enten som ordinær post, email eller i foreningens lukkede Facebook gruppe.


Videregivelse af personoplysninger såsom navn, adresse, email og tlfnr. vil kun ske, såfremt du selv giver samtykke hertil.