Venneforeningens stiftelseStiftelse

Til en understøttelse af den daglige drift og vedligeholdelse af museets aktiviteter, blev venneforeningen stiftet den 5. november 2001.


Ved den stiftende generalforsamling mødte 32 personer op, og alle meldte sig efterfølgende ind i foreningen. Gennem tiden er medlemstallet steget stødt, og har nu passeret mere end 150 medlemmer.


Formål

Venneforeningens formål er:

·       at støtte Stubbekøbing Motorcykel- og Radiomuseum, for derved at hjælpe med udbredelsen af kendskabet til museet

·       at arrangere aktiviteter efter eget ønske og behov

 

Aktiviteter

Museet råder over et stort antal genstande, såvel udstillede som på depot. Foreningens medlemmer har mulighed for at deltage i vedligeholdelse og restaurering af disse i de ugentlige værkstedsaftner. Aftner hvor der mødes på kryds og tværs uanset interesse i motorcykler eller radioer.

 

Normalt arrangerer venneforeningen en ”studietur” til en udstilling eller et arrangement, som har medlemmernes interesse.

 

I den normale åbningstid passes museet af en fastlønnet medarbejder og frivillige fra Venneforeningen. Medlemmerne af venneforenigen sætter stor pris på de årlige vagter, og får et stort udbytte af kontakten med de besøgende.

 

Som en naturligt del af udbredelsen af kendskabet til museet, deltager venneforeningens medlemmer i forskellige udstillinger, arrangementer og løb. Ofte sker dette på en af museets restaurerede motorcykler, og som en promovering af museet.

 

 

Bestyrelse

Venneforeningen ledes af en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling. 3 af bestyrelsesmedlemmerne er repræsenteret i Danmarks Motorcykel Museum’s bestyrelse, og varetager her venneforeningens interesser.